สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K9 พัทยาใต้ - สัตหีบ
Pattaya Canine International College
 

  DTAC : 086-830-2907 ครูยั๋น / 081-491-3496 ครูป๊อก
 
ทำเนียบนักเรียนสุนัข K9 พัทยา

สุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทริฟเวอร์
Golden Retriever
 
MR. WACHAPHAN  PANMOOL
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

LATE
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณนพสร   สมานวงศ์
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

สตางค์
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณภัทรีญา   ศิริขันธ์
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

คิตตี้
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
CHAWEEWAN    KHAMLA
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

MAILO
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
NATTINEE   LAING
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

JUB - JUB
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณราเชน  สีรพันธุ์
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

ถุงเงิน
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
SUPATRA  SOMCHOM
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

CHAYEN
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
SUPATRA  SOMCHOM
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

SODA
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

   
คุณไผทมาส   อุดมรัตนกูลชัย
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

TOFFY
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณจิดาภา   ผกานันทตระกูล
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

ซูโม่
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
MONCHAYA  CHANGPRADIT
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

JOSSAN
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
MR. GARY  MILTON
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

PADDY
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
NATNAREE   NETRAPHAKDEE
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

SOMCHOON
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
SITHISCHOK  RAGTALAD
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

LAZZY
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณวาริษฐา  ช่อเมืองดี
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

โจโจ้
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณวาริษฐา  ช่อเมืองดี
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

จูดี้
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
KIATIKUL  TIANSUWAN
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

MUMU
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณสมชาติ   กุญชรสินธุ
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

โยเกิร์ต
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณสมชาติ   กุญชรสินธุ
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

มะขาม
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
SUREEWAN   MURPHY
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

 PADDY
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
NUNTA   LERTSLARAK
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

 BOBBY
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
SUPAMON   SUWANNATAS
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

 บาค
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
PORNTIDA  KIATPINYOPORN
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

 FINCHE
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
PORNTIDA  KIATPINYOPORN
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

 FINCHE
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
SUPAP   WADE
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

BUDDY
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
PHANTHIRA   MUANGKOOM
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

SUMO
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณธีระพล   ปิยะสุวรรณ์
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

เกี๊ยว
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
PRAKIJ   PORNSAMPHANSUK
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

TARO
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
SUPAP    WADE
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

BUDDY
GOLDEN    RETRIEVER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
 
สถาบันฝึกสุนัขK9
พัทยาใต้ สัตหีบ

โรงเรียนฝึกสุนัข
สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ชมรมผู้ฝึกสุนัข
แห่งประเทศไทย

TOP DOGS
อยุธยา ลาดบัวหลวง

ศูนย์พัฒนาสุนัขK9
อัสสัมชัญ ศรีราชา