สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K9 พัทยาใต้ - สัตหีบ
Pattaya Canine International College
 

  DTAC : 086-830-2907 ครูยั๋น / 081-491-3496 ครูป๊อก
 
ทำเนียบนักเรียนสุนัข K9 พัทยา

สุนัขพันธุ์ร๊อตไวเลอร์
Rottweiler
 
อาจารย์มาลินี   โสภาพันธุ์
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

อันโต้
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
PHENSRI    SATA
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

SUDDUM
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
HIMALAI   PHEWPUN
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

MUFFIN
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
HIMALAI   PHEWPUN
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

COFFEE
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
MR. HELTENBERGER  HANSJARG
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

VIRUS
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
HELTENBERGER   HANSJORG
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

LECTOR
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
PAPANGGORN  TOSON
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

CESAR
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณศิริพร  เว็คเอสเซอร์
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

M. J.
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
PHIKULPHORN    QUA
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

TORRA
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
PHIKULPHORN    QUA
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

CLYDE
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
JOHN   MOORING
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

SAM
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณศรีเวียง  สุนทรโชติ
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

โซดา
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณพิมพ์ปวีณ์   งามวัฒนะกุล
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

ZEN
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
AMPORN  GREEZYLO
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

ROCKY
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
SUNEERAT  WATTANAPRADIT
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

ฟ๊อกกี้
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
AMPORN  GREEZYLO
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

MAITHAI
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
MR. EDWARD  LOWERRE
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

CAPPY
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
SUNEERAT   WATTANAPRADIT
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

JUMBO
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณวีระ  เกษมวัฒนากุล
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

คาร์ลอส
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
SIRIPORN   CHANBON
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

BLACKMAN
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณโสภา  ทัศนิจ
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

เบบี้
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
SUMANA  PHRUKSAPHIPHAP
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

ไข่มุก
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
RAJANA   CHAIYARAT
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

THONGYOND
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณเจสันต์   จำปาเทศ
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

อีทาน
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
MR. ANDREW   MARIANI
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

DRAKE
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณสมพร  สนธิพร
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

นุสซี่
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณจริยา  ตั้งเจริญสุทธิชัย
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

บ๊อก
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
KITITIMA    SUJJAPONG
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

MOJI
ROTTWEILER
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
 
สถาบันฝึกสุนัขK9
พัทยาใต้ สัตหีบ

โรงเรียนฝึกสุนัข
สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ชมรมผู้ฝึกสุนัข
แห่งประเทศไทย

TOP DOGS
อยุธยา ลาดบัวหลวง

ศูนย์พัฒนาสุนัขK9
อัสสัมชัญ ศรีราชา