สถาบันฝึกสุนัขนานาชาติ K9 พัทยาใต้ - สัตหีบ
Pattaya Canine International College
 

  038-754-438 / DTAC : 086-830-2907
 
ทำเนียบนักเรียนสุนัข K9 พัทยา

สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
Siberian Husky
 
คุณสุพรรณ  สร้อยสังวาลย์
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

ซีต้า
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
CHANAKARN  THIMAPORN
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

TOD
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
CHANANYA  THIMAPORN
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

CHOLE
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
TITAPHAT  WITTAYARUNGPISAN
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

BAITONG
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
ARJAREE  POONYAMUND
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

YVES SAINT
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
POLLTCOL  KRISSAKORN  THONG - IN
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

ROLEX
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณทัศนีย์   ปรางค์จันทร์
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

J J
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
TAPANGGORN  TOSON
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

ZEE
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณจิราภรณ์   จิตตารมย์
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

ซินดี้
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณนุช    บุญกล่ำ
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

คริสตัล
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
KIATIKUL  TIANSUWAN
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

DAMON
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
APIWAT  BORIBOON
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

AUTO
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
SEUNGWOO   LEE
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

ROOKIE
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
BUAPHA   STOREY
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

ICE
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
THEERAPONG   KLINSUKON
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

SNOWMAN
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณศุภรดา  ธรรมลีย์
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

HAPPY
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
คุณพิรภาร์   อัครบุญญาพัฒน์
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

แมค
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
MALIWAN   SAE - JAN
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

FONGNUM
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
WORAVUT  TECHATHANACHUEN
เจ้าของ/ผู้ปกครองสุนัขชื่อ

WHISKEY
SIBERIAN HUSKY
PATTAYA   CANINE   COLLEGE

 
 
สถาบันฝึกสุนัขK9
พัทยาใต้ สัตหีบ

โรงเรียนฝึกสุนัข
สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ชมรมผู้ฝึกสุนัข
แห่งประเทศไทย

TOP DOGS
อยุธยา ลาดบัวหลวง

ศูนย์พัฒนาสุนัขK9
อัสสัมชัญ ศรีราชา