เก็บมาฝาก
 
การสอบ Sch H

Schutzhund - Versatility Test Level - 1

( Sch H - 1 / VPG - 1 ) For Working Dogs.

เพื่อทดสอบความสามารถของสุนัข ขั้นที่ 1
สำหรับสุนัขใช้งาน
แปลและเรียบเรียงโดย
ฝ่ายวิชาการ เอส.เจ.ฯ/K-9
 


ขั้นตอนที่
3 การต่อสู้


Sch H / VPG - 1 Phase "C" PROTECTION
 

 

กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ

 
1. การค้นหาผู้ช่วย (ค้นซุ้ม)     5 คะแนน
2. การหยุดและเห่า   10 คะแนน
3. การป้องกัน / สกัดกั้นการหลบหนีของผู้ช่วย   20 คะแนน
4. ป้องกันการจู่โจมจากผู้ช่วย (จากท่าคุ้มกัน)   35 คะแนน
5. การวิ่งจู่โจมใส่สุนัข (ป้องกันระยะไกล)   30 คะแนน
  รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
 
 

กฎเกณฑ์ทั่วไป

 

1.
 
มีการจัดซุ้ม 6 ซุ้ม แบ่งเป็น 2 ฝั่ง โดยมีฝั่งละ 3 ซุ้ม จัดในรูปแบบที่สับหลีก (สลับไปสลับมา)
   
2.
 
ผู้ฝึก กรรมการ และผู้ช่วย (ผู้ล่อสุนัข) จะต้องสามารถมองเห็นซุ้มพวกนี้ได้อย่างชัดเจน
   
3.
 
ผู้ช่วยจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเรียบร้อย (ชุดป้องกัน , ปลอกแขน , และไม้นวม)
   
4.
 
ปลอกแขนต้องติดตั้ง "แท่งกัด" (Bite Bar) และตัวปลอกคลุมจะต้องทำมาจาก "ผ้ากระสอบ" ธรรมชาติ (Jute = ปอกระเจา)
   
5.


 
ถ้าจำเป็นสำหรับผู้ช่วยระหว่างประจันหน้ากัน (เพื่อที่จะให้สุนัขคอยมองตาของผู้ช่วย) ผู้ช่วยไม่ต้องยืนนิ่งเงียบสนิทในที่ซ่อนระหว่างขั้นตอน "การเฝ้า/คุ้มกัน" ก็ได้ แต่ผู้ช่วยจะต้องไม่ขยับด้วยท่าทางที่ข่มขู่ หรือท่าทางที่เกี่ยวกับการป้องกัน
   
   
6. ผู้ช่วยจะต้องป้องกันส่วนที่ถูกโจมตีได้ง่าย ด้วยปลอกแขน
   
7. มารยาทที่ผู้ฝึกที่ยึดไม้นวมจากผู้ช่วยนั้น ขึ้นอยู่กับตัวผู้ฝึกเอง (ตามใจผู้ฝึก) จะเข้าไปยึดพร้อมสุนัข หรือว่าให้สุนัขรอแล้วผู้ฝึกค่อยเข้าไปยึด
   
8.
 
ในการสอบ Schutzhund/VPG สามารถใช้ผู้ช่วยหนึ่งคนสำหรับทุกระดับก็ได้ แต่ถ้ามีสุนัขสอบ 7 ตัวหรือมากกว่า ควรใช้ผู้ช่วย 2 คน ต้องใช้ผู้ช่วยคนเดิมสำหรับการสอบ 1 รอบ (สำหรับสุนัข 1 ตัว)
   
9.
 
ถ้าสุนัขไม่อยู่ในความควบคุมของผู้ฝึก , หรือไม่ปล่อยเมื่อได้รับคำสั่ง , กัดส่วนอื่นนอกจากปลอกแขนของผู้ช่วย สุนัขตัวนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที จะไม่มีการให้เรตติ้ง TSB
   
10.
 
ถ้าสุนัขไม่ยอมเข้าสู้กับผู้ช่วย หรือไม่ยอมปกป้องผู้ฝึกในขั้นตอนการโจมตีหรือป้องกัน หรือออกนอกจากบริเวณสอบ การสอบส่วน Protection นี้จะถูกระงับทันที จะไม่มีการประเมินการทำงานของสุนัขตัวนั้น
   
11. อนุญาตให้คำสั่ง "ปล่อย" 1 ครั้งต่อการปฏิบัติ "ป้องกัน" แต่ละครั้ง การปรับคะแนนสำหรับการสั่งปล่อยให้เป็นไปตามตารางข้างล่าง
 
ลังเล ต้องสั่งซ้ำ 1 ครั้ง ต้องสั่งซ้ำ 1 ครั้ง ต้องสั่งซ้ำ 2 ครั้ง ต้องสั่งซ้ำ 2 ครั้ง ต้องสั่งซ้ำ 2 ครั้ง
  คำสั่งครั้งที่ 2 คำสั่งครั้งที่ 2 คำสั่งครั้งที่ 2 , 3 คำสั่งครั้งที่ 2 , 3 ซ้ำ 2 ครั้ง
  ปล่อยทันที ปล่อยอย่างลังเล ปล่อยทันที ปล่อยอย่างลังเล ไม่ปล่อย
0.5 - 3 3.0 3.5 - 6.0 6.0 6.5 - 9.0 ตัดสิทธิ์
 

เริ่มต้นการสอบ

 

1. การค้นหาผู้ช่วย (ค้นซุ้ม) : 5 คะแนน

 
 

1.1 คำสั่ง
-
 
ตัวอย่างคำสั่งสำหรับการสั่ง "หา" (วิ่งสลับไปสลับมาระหว่างซุ้ม 2 ฝั่ง) , การเรียกสุนัขกลับมา (นี่รวมถึงการใช้ชื่อสุนัขคู่กับคำสั่งกลับ) = Voran or Revier Heir
   

1.2 สมรรถภาพ (Performance)

-
 
ผู้ช่วยนั้นจะถูกพบว่า ซ่อนตัวอยู่ในซุ้มสุดท้าย (ในตอนแรกสุนัขไม่เห็นผู้ช่วย)
   
- ผู้ฝึกกับสุนัขเริ่มระหว่างซุ้ม 4 กับ 5 เพื่อที่จะได้กวาด 2 ข้างง่ายขึ้น
   
-

 
เมื่อกรรมการให้สัญญาณ ผู้ฝึกจะเริ่มการสอบโดยสั่งให้สุนัข "หา" และใช้สัญญาณมือ (ซ้ายหรือขวาก็ได้ และทำซ้ำก็ได้ในแต่ละครั้งที่ค้นซุ้ม) ผู้ฝึกจะสั่งให้หาจนครบทุกซุ้ม
   
- สุนัขจะต้องวิ่งออกไปค้นหาที่ซุ้มที่ผู้ฝึกชี้ไปหา สุนัขต้องค้นหาอย่างมีจุดมุ่งหมาย , วนซุ้มอย่างใกล้ชิดและตั้งใจ
   
- ผู้ฝึกจะเดินเป็นเส้นตรงไประหว่างซุ้มทั้ง 2 ฝั่ง ในขณะที่สั่งให้สุนัขค้นหาไปด้วย
   
- สุนัขต้องอยู่ข้างหน้าผู้ฝึกตลอดการค้นหา
   
- เมื่อสุนัขถึงที่ซ่อนของผู้ช่วย ผู้ฝึกจะต้องหยุดเดินทันทีและยืนนิ่ง ห้ามให้คำสั่งเสียง หรือคำสั่งมืออีก
   
1.3 การให้คะแนนและประเมินการทำงานของสุนัข
-
 
ความบกพร่องของผู้ฝึกในการควบคุมสุนัข หรือ ความบกพร่องในการควบคุมตัวเองของสุนัข ในการค้นหาผู้ช่วยอย่างตั้งใจและมีจุดหมาย , การวนซุ้มอย่างไม่ใกล้ชิดหรือไม่ตั้งใจจะทำให้ถูกปรับคะแนนตามความเหมาะสม
 
 

2. การหยุดและเห่า : 10 คะแนน

   
2.1 คำสั่ง
- ตัวอย่างคำสั่งสำหรับการเรียกมา , จบ/ชิด = Hier , Fuss
 
2.2 สมรรถภาพ (Performance)
-
 
สุนัขจะต้องสนใจและตั้งใจ "เฝ้า" ผู้ช่วยด้วยการเห่าอย่างต่อเนื่อง ห้ามกระโดดใส่ผู้ช่วย หรือกัด หรือแทะส่วนใดส่วนหนึ่ง
   
-
 
หลังจากผ่านไปประมาณ 20 วินาที และหลังจากกรรมการให้สัญญาณ ผู้ฝึกจะเข้าไปหาซุ้ม โดยอยู่ห่างจากซุ้ม 5 ก้าว
   
-
 
จากนั้นกรรมการจะให้สัญญาณอีกครั้ง ผู้ฝึกจะเรียกสุนัขกลับเข้ามาอยู่ในท่าพื้นฐาน ข้างตัวผู้ฝึก ทางเลือกอีกทางหนึ่งผู้ฝึกจะเข้าไปรับสุนัขที่ซุ้มแล้วให้ชิด (free heel) ตามออกมาทั้ง 2 วิธี จะได้รับการประเมินเหมือนกัน/เท่ากัน
 
2.3 การให้คะแนนและประเมินการทำงานของสุนัข
-

 
ความบกพร่องในการเฝ้า (guard) , เช่น ไม่ยอมเห่า , เข้าใกล้หรือชิดผู้ช่วยเกินไป หรือถ้าปฏิบัติการนี้ได้รับอิทธิพลจากคำสั่งเสียง , การสนใจสุนัขต่อกรรมการ , การเข้าใกล้ซุ้มของผู้ฝึกจะมีการปรับให้เสียคะแนนตามสมควร 1)สุนัขเห่าอย่างต่อเนื่องและตั้งใจ = ให้ 5 คะแนน 2)ถ้าสุนัขเห่าอย่างอ่อน/ไม่หนักแน่น = ให้ 2 คะแนน 3)ถ้าไม่เห่าเลยแต่เฝ้าผู้ช่วยอย่างตั้งใจ = ให้ 0 คะแนน
   
- การ "ก่อกวน" (ชนผู้ช่วย) ตัดได้ถึง 2 คะแนน และถ้าเกิดกัดระหว่างเฝ้าคนร้าย (ยึดแน่น) ก็ตัดได้ถึง 9 คะแนน
   
-
 
ถ้าเกิดสุนัขออกมาจากผู้ช่วย ก่อนที่กรรมการจะให้สัญญาณ ผู้ฝึกสามารถสั่งให้สุนัขกลับไปเฝ้าผู้ช่วยได้ ถ้าสุนัขกลับไปนั่งเห่าตามเดิมก็สามารถสอบต่อได้ แต่จะได้รับการประเมินว่า "ไม่พอเพียง" (insufficient) และเสียคะแนนในการสอบส่วนนี้ระหว่าง 0 - 6.5 คะแนน
   
- ถ้าสุนัขไม่ยอมกลับไปนั่งเห่า หรือออกมาจากผู้ช่วยอีก การสอบการป้องกันจะถูกระงับทันที
   
-
 
ถ้าสุนัขเข้าไปหาผู้ฝึกระหว่างที่ผู้ฝึกกำลังเดินเข้าไปหาสุนัข (สุนัขยังไม่ได้รับคำสั่งให้เลิกเห่า) สุนัขก็จะได้รับการให้คะแนนบางส่วน (partial score) 0 - 6.5 คะแนน และได้รับการประเมินว่า "ไม่พอเพียง"
 
3. การป้องกัน/สกัดกั้นการหลบหนีของผู้ช่วย : 20 คะแนน
   
3.1 คำสั่ง
- ตัวอย่างคำสั่ง ชิด , หมอบ , ปล่อย = Fuss , Platz , Aus
   
3.2 สมรรถภาพ (Performance)
- เมื่อได้รับคำสั่งจากกรรมการ ผู้ฝึกจะเรียกผู้ช่วยให้ออกมาจากซุ้ม
   
-
 
ผู้ช่วยจะเดินด้วยความเร็วปกติ ไปที่จุดเริ่มต้นที่กำหนดเอาไว้สำหรับการหลบหนี
   
-
 
เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ผู้ฝึกกับสุนัขจะเดินไปยังจุดรอที่กำหนดเอาไว้สำหรับการหลบหนี
   
- ระยะทางระหว่างผู้ช่วยและสุนัขนั้นประมาณ 5 ก้าว
   
-
 
จากนั้นผู้ฝึกก็จะทิ้งสุนัขไว้ให้เฝ้าผู้ช่วย และไปซ่อนหลังซุ้ม แต่เขาต้องยังสามารถมองเห็นสุนัข , ผู้ช่วย , และกรรมการได้
   

- เมื่อกรรมการให้สัญญาณ ผู้ช่วยก็จะพยายามหลบหนี
   
-
 
สุนัขจะต้องขัดขวางการหลบหนีนี้ด้วยตัวเอง (ทำเองโดยไม่ต้องมีคำสั่ง) โดยไม่ลังเล , มีประสิทธิภาพ , และกัดอย่างแน่นหนาและแข็งแรง สุนัขนั้นต้องจู่โจมที่ปลอกแขนเท่านั้น
   
- เมื่อกรรมการให้สัญญาณ ผู้ช่วยจะต้องหยุดนิ่ง หลังจากผู้ช่วยหยุดดิ้นรนแล้วสุนัขจะต้องปล่อยทันที หรือผู้ฝึกจะให้คำสั่ง "ปล่อย" หลังจากเวลาที่เหมาะสม
   
-
 
ถ้าสุนัขไม่ปล่อยหลังจากคำสั่งแรก ผู้ฝึกจะได้รับสัญญาณจากกรรมการให้สั่งปล่อยได้ถึงอีก 2 ครั้ง (1 ครั้งไม่ตัดคะแนน และได้ถึงอีก 2 ครั้ง) ถ้าหลังจากคำสั่งครั้งที่ 3 แล้วสุนัขยังไม่ปล่อย สุนัขจะถูกระงับการสอบการป้องกันทันที (โดยตัดสิทธิ)
   
- ระหว่างคำสั่งปล่อย ผู้ฝึกจะต้องยืนนิ่งและห้ามมีอิทธิพลต่อสุนัขทางใดก็ตาม
   
- หลังจากที่สุนัขปล่อยแล้ว สุนัขจะต้องคอยอยู่ใกล้ผู้ช่วย และเฝ้าผู้ช่วยไว้
   
3.3 การให้คะแนนและประเมินการทำงานของสุนัข
- การให้คะแนนที่การปฏิบัติของสุนัขต้องขึ้นอยู่กับ : เร็ว , ขะมักขะเม้น , การติดตามอย่างรวดเร็ว , ปฏิกิริยาที่เข้มแข็ง , การกัดที่แน่นและมั่นคง
   
- ถ้าสุนัขไม่ยอมสกัดกั้นการหลบหนีของผู้ช่วย (ภายในระยะ 20 ก้าว) การสอบการป้องกันจะถูกระงับทันที
   
- ถ้าสุนัขไม่ตั้งใจหรือกระสับกระส่าย (เล็กน้อย) ในขั้นตอนการเฝ้า ตัดได้ประมาณ 1 คะแนน
   
- ถ้าสุนัขไม่ตั้งใจ หรือกระสับกระส่าย (มาก) ในขั้นตอนการเฝ้า ตัดได้ประมาณ 2 คะแนน
   
- ถ้าสุนัขไม่มองผู้ช่วย แต่ยังอยู่ใกล้ผู้ช่วย ตัดได้ประมาณ 3 คะแนน
   
-
 
ถ้าสุนัขลุกขึ้น หรือผู้ฝึกต้องสั่งซ้ำให้สุนัขคอยเฝ้าผู้ช่วย การสอบส่วน "การป้องกันการหลบหนีของผู้ช่วย" และการสอบส่วนที่เหลือของการป้องกัน จะโดนระงับทันที (จบการสอบ)
 

4. ป้องกันการจู่โจมจากผู้ช่วย (จากท่าคุ้มกัน)  : 35 คะแนน

 
4.1 คำสั่ง
- ตัวอย่างคำสั่งสำหรับการหมอบ , ปล่อย = Platz , Aus
   
4.2 สมรรถภาพ (Performance)
-
 
ประมาณ 5 วินาที หลังจากขั้นตอน "การเฝ้า" (guarding phase) เมื่อผู้ช่วยได้รับสัญญาณจากกรรมการ จะทำการจู่โจมสุนัข สุนัขจะต้องป้องกันตัวเอง (ปฏิบัติโดยไม่ต้องมีคำสั่ง) โดยไม่ลังเล , มีประสิทธิภาพ , และกัดอย่างแน่นหนาและแข็งแรง สุนัขนั้นต้องจู่โจมที่ปลอกแขนเท่านั้น
   
- เมื่อสุนัขกัดผู้ช่วยได้แล้ว ผู้ช่วยจะตีมันด้วยไม้นวม 2 ครั้ง อนุญาตให้ตีแค่บริเวณ หัวไหล่ และตะโหงก (ส่วนขาหลัง)
   
- เมื่อกรรมการให้สัญญาณ ผู้ช่วยจะต้องหยุดนิ่ง หลังจากผู้ช่วยหยุดดิ้นรนแล้วสุนัขจะต้องปล่อยทันที หรือผู้ฝึกจะให้คำสั่ง "ปล่อย" หลังจากเวลาที่เหมาะสม
   
-
 
ถ้าสุนัขไม่ปล่อยหลังจากคำสั่งแรก ผู้ฝึกจะได้รับสัญญาณจากกรรมการให้สั่งปล่อยได้ถึงอีก 2 ครั้ง (1 ครั้งไม่ตัดคะแนน และได้ถึงอีก 2 ครั้ง) ถ้าหลังจากคำสั่งที่ 3 แล้วสุนัขยังไม่ปล่อย สุนัขจะถูกระงับการสอบการป้องกันทันที (โดยตัดสิทธิ)
   
- ระหว่างคำสั่งปล่อย ผู้ฝึกจะต้องยืนนิ่ง และห้ามมีอิทธิพลต่อสุนัขในทางใดก็ตาม หลังจากที่สุนัขปล่อยแล้ว สุนัขจะต้องคอยอยู่ใกล้ผู้ช่วยและเฝ้าผู้ช่วยไว้
   
- เมื่อกรรมการให้สัญญาณผู้ฝึกจะต้องเดินไปที่สุนัขด้วยก้าวเดินปกติ และเก็บสุนัขด้วยคำสั่ง "ชิด" ไม่ต้องยึดไม้จากผู้ช่วย
   
4.3 การให้คะแนนและประเมินการทำงานของสุนัข
-
 
การให้คะแนนที่การปฏิบัติของสุนัขต้องขึ้นอยู่กับ : การกัดยึดอย่างรวดเร็วและแข็งแรง , กัดอย่างเต็มที่และมั่นคงจนกว่าจะได้รับคำสั่ง "ปล่อย" และหลังจากปล่อยแล้วต้องเฝ้าผู้ช่วยอย่างใกล้ชิดและตั้งใจ
   
- ถ้าสุนัขไม่ตั้งใจหรือกระสับกระส่าย (เล็กน้อย) ในขั้นตอนการเฝ้า ตัดได้ประมาณ 1 คะแนน
   
- ถ้าสุนัขไม่ตั้งใจหรือกระสับกระส่าย (มาก) ในขั้นตอนการเฝ้า ตัดได้ประมาณ 2 คะแนน
   
- ถ้าสุนัขไม่มองผู้ช่วย แต่ยังอยู่ใกล้ผู้ช่วย ตัดได้ประมาณ 3 คะแนน
   
-
 
ถ้าสุนัขออกมาจากผู้ช่วยก่อนที่กรรมการจะให้สัญญาณให้ผู้ฝึกเข้าไปรับสุนัข หรือผู้ฝึกต้องใช้คำสั่งเสียงสั่งซ้ำเพื่อให้สุนัขคอยอยู่กับผู้ช่วย (สั่งให้มันอยู่กับที่) การสอบการป้องกันจะถูกระงับ/ขัดจังหวะ (ทำให้จบ) ทันที
 

5. การวิ่งจู่โจมใส่สุนัข (ป้องกันระยะไกล) : 30 คะแนน

 
5.1 คำสั่ง
- ตัวอย่างคำสั่งสำหรับการนั่ง , จู่โจม/ป้องกัน , "ปล่อย" , จบ , ชิด , เดิน = Sit , Voran/Packen , Aus , Fuss
   
5.2 สมรรถภาพ (Performance)
- ผู้ฝึกเข้าสู่ตำแหน่งเริ่มต้นที่เส้นกลางสนาม (ที่ ๆ จัดเอาไว้เส้นกลางสนามเป็นเส้นที่อยู่ระหว่างซุ้มทั้ง 2 ฝั่ง) ระดับเดียวกับซุ้มแรก
   
- ผู้ฝึกสามารถจัดสุนัขที่ปลอกคอได้ แต่ห้ามกระตุ้นสุนัข
   

   
-


 
เมื่อได้รับสัญญาณจากกรรมการ ผู้ช่วยจะเดินออกมาจากที่ซ่อนอีกฟากหนึ่งของสนาม โดยมีไม้นวมอยู่ในมือ ผู้ช่วยจะเริ่มเดินด้วยความเร็วปกติไปที่เส้นกลางสนามและจากนั้นลงมือข่มขู่ผู้ฝึกและสุนัขด้วยการวิ่ง (ไม่เร็วมาก เหมือน jogging มากกว่า)
   
-

 
เมื่อผู้ช่วยเข้ามาอยู่ในระยะประมาณ 30 - 40 ก้าวห่างจากผู้ฝึกและสุนัข ผู้ฝึก (เมื่อกรรมการให้สัญญาณ) จะปล่อยสุนัขและสั่งให้จู่โจม (สำหรับการป้องกัน)
   
-
 
สุนัขจะต้องป้องกันการจู่โจมของผู้ช่วยโดยไม่ลังเล ด้วยการกัดอย่างแข็งแรงและเข้มแข็ง อนุญาตให้สุนัขกัดแค่ที่ปลอกแขนเท่านั้น
   
   
- เมื่อกรรมการให้สัญญาณ ผู้ช่วยจะต้องหยุดนิ่ง หลังจากผู้ช่วยหยุดดิ้นรนแล้วสุนัขจะต้องปล่อยทันที หรือผู้ฝึกจะให้คำสั่ง "ปล่อย" หลังจากเวลาที่เหมาะสม
   
-
 
ถ้าสุนัขไม่ปล่อยหลังจากคำสั่งแรก ผู้ฝึกจะได้รับสัญญาณจากกรรมการให้สั่งปล่อยได้ถึงอีก 2 ครั้ง (1 ครั้งไม่ตัดคะแนน และได้ถึงอีก 2 ครั้ง) ถ้าหลังจากคำสั่งที่ 3 แล้ว สุนัขยังไม่ปล่อย สุนัขจะถูกระงับการสอบการป้องกันทันที (โดยตัดสิทธิ)
   
- ระหว่างคำสั่งปล่อย ผู้ฝึกจะต้องยืนนิ่งและห้ามมีอิทธิพลต่อสุนัขในทางใดก็ตาม
   
- หลังจากสุนัขปล่อยแล้ว สุนัขจะต้องคอยอยู่ใกล้ผู้ช่วยและเฝ้าผู้ช่วยไว้
   
-
 
เมื่อกรรมการให้สัญญาณ ผู้ฝึกจะต้องเดินไปที่สุนัขด้วยก้าวเดินปกติ และเก็บสุนัขด้วยคำสั่ง "ชิด" และเข้าสู่ท่าพื้นฐาน ครั้งนี้จะมีการยึดอาวุธจากผู้ร้าย (ไม้นวม)
   
-
 
หลังจากนั้นก็จะมีการ "ขนส่ง" ผู้ช่วยไปหากรรมการ เป็นระยะทาง 20 ก้าว อนุญาตผู้ฝึกให้คำสั่งการขนส่ง (Fuss gehen หรือ Walk on แล้วแต่ภาษา) 1 ครั้ง
   
- สุนัขจะต้องไปที่ด้านขวาของผู้ช่วย และจะอยู่ระหว่างผู้ฝึกและผู้ช่วย สุนัขจะต้องคอยสังเกตการณ์ผู้ช่วยอย่างตั้งใจ ระหว่างการขนส่ง
   
- ยังไงก็ตามสุนัขห้ามกดดัน (ชน หรือเสียดสีผู้ช่วย) , กระโดดใส่ , หรือกัดผู้ช่วย
   
- ทั้ง 3 คน จะหยุดหน้ากรรมการ และผู้ฝึกจะมอบอาวุธ (ไม้นวม) ให้กรรมการ และ"รายงาน" ตัวโดยบอกว่า ได้ทำการสอบส่วนการป้องกันเสร็จสิ้นแล้ว
   
-
 
ก่อนที่จะมีการวิจารณ์ หรือประเมินการทำงานของสุนัข สุนัขและผู้ฝึกจะต้องอยู่ในท่าพื้นฐาน และไปรอรับผลการประเมินที่จุดประกาศคะแนน (ตอนประกาศคะแนนให้อยู่ในท่าสุนัขหมอบรอข้าง ๆ ก็ได้)
   
5.3 การให้คะแนนและการประเมินการทำงานของสุนัข
- การให้คะแนนที่การปฏิบัติของสุนัขต้องขึ้นอยู่กับหัวข้อต่อไปนี้
   
- การกัดยึดอย่างรวดเร็ว และแข็งแรง , กัดอย่างเต็มและมั่นคงจนกว่าจะได้รับคำสั่ง "ปล่อย" และหลังจากปล่อยแล้ว ต้องเฝ้าผู้ช่วยอย่างใกล้ชิดและตั้งใจ
   
- ถ้าสุนัขไม่ตั้งใจ หรือกระสับกระส่าย (เล็กน้อย) ในขั้นตอนการเฝ้า ตัดได้ประมาณ 1 คะแนน
   
- ถ้าสุนัขไม่ตั้งใจ หรือกระสับกระส่าย (มาก) ในขั้นตอนการเฝ้า ตัดได้ประมาณ 2 คะแนน
   
- ถ้าสุนัขไม่มองผู้ช่วย แต่ยังอยู่ใกล้ผู้ช่วย ตัดได้ประมาณ 3 คะแนน
   
-
 
ถ้าสุนัขออกมาจากผู้ช่วยก่อนที่กรรมการจะให้สัญญาณให้ผู้ฝึกเข้าไปรับสุนัข หรือผู้ฝึกต้องใช้คำสั่งเสียงสั่งซ้ำเพื่อให้สุนัขคอยอยู่กับผู้ช่วย (สั่งให้มันอยู่กับที่) การสอบการป้องกันจะถูกระงับ/ขัดจังหวะ (ทำให้จบ) ทันที
 
Back
หน้าหลัก
Next