เก็บมาฝาก
 
การสอบ Sch H

Schutzhund - Versatility Test Level - 1

( Sch H - 1 / VPG - 1 ) For Working Dogs.

เพื่อทดสอบความสามารถของสุนัข ขั้นที่ 1
สำหรับสุนัขใช้งาน
แปลและเรียบเรียงโดย
ฝ่ายวิชาการ เอส.เจ.ฯ/K9
 
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
         
ขั้นตอนที่ 1 การสะกดรอย (TRACKING) 100 คะแนน  
ขั้นตอนที่ 2 การเชื่อฟัง (OBEDIENCE) 100 คะแนน  
ขั้นตอนที่ 3 การต่อสู้ (PROTECTION) 100 คะแนน  
    รวมทั้งหมด 300 คะแนน  
 


ขั้นตอนที่ 1 การสะกดรอย


Sch H / VPG - 1 Phase "A" TRACKING
 

 
กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ
 
     การค้นหา (โดยไม่มีการชี้นำ) : จะต้องมีระยะทางอย่างน้อย 300 ก้าว, มี 3 เส้นทาง , มีมุม 2 มุม ( 90 องศา ), มีสิ่งของเป็นของผู้จูงที่สุนัขต้องทำการสะกดรอยค้นหา 2 ชิ้น หลังจากวางรอยแล้วต้องทิ้งกลิ่นไว้อย่างน้อย 20 นาที กำหนดระยะเวลาการสะกดรอยค้นหา 15 นาที
 
1. การยึดติดกับเส้นทาง   80 คะแนน
2. การค้นพบสิ่งของชิ้นละ 10 คะแนน   20 คะแนน
  รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
 
 
กฎเกณฑ์ทั่วไป
 

1.

 
กรรมการจะเป็นผู้กำหนดเส้นทางการสอบ (เส้นทางการวางรอย) มุมเลี้ยวและลักษณะวิธีการวางรอย เพื่อให้สุนัขค้นหาในสภาพแวดล้อมที่กำหนด ของสุนัขแต่ละตัว
   
2.

 
การกำหนดเส้นทางการสอบ (เส้นทางการวางรอย) ของสุนัขแต่ละตัวรูปแบบต้องไม่เหมือนกัน โดยไม่จำเป็นว่า เส้นทางการสอบ มุมเลี้ยว และสิ่งของจะต้องเหมือนกัน
   
3.
 
จุดเริ่มต้นของเส้นทางการสอบ  (เส้นทางการวางรอย)  จะต้องมีการทำสัญลักษณ์ไว้ที่ด้านซ้ายของเส้นทางเริ่มต้น
   
4.
 
กรณีมีสุนัขทำการสอบมากกว่า 1 ตัว  จะต้องมีการจับฉลากเพื่อกำหนดว่า สุนัขตัวใด จะเริ่มทำการสอบ ก่อนหรือหลัง
   
5. ผู้ฝึกจะต้องนำสิ่งของที่จะให้สุนัขทำการสะกดรอยค้นหา แจ้งให้กรรมการทราบก่อนที่จะเริ่มทำการวางกลิ่น
   

6.
 

สิ่งของที่จะให้สุนัขทำการสะกดรอยค้นหา ต้องเป็นสิ่งของส่วนตัวที่ใช้งานมาแล้วของผู้ฝึกหรือผู้จูงสุนัข และจะต้องมีการทำให้สิ่งของนั้นมีกลิ่นของผู้ฝึกหรือผู้จูงสุนัขประทับติดอยู่บนสิ่งของอย่างน้อย 30 นาที
   

7.
 

การวางรอย ณ จุดเริ่มต้นของเส้นทางการสอบ ครูฝึกหรือผู้จูงสุนัขสามารถทำการย้ำกลิ่นได้ แต่หลังจากเริ่มต้นเดินออกจากจุดเริ่มต้นแล้วให้ครูฝึกหรือผู้จูงสุนัขเดินด้วยความเร็วปกติตลอด จนครบระยะทาง 300 ก้าว (ห้ามย้ำกลิ่นในระหว่างที่เดิน รวมถึงมุมเลี้ยวแต่ละมุมด้วย)
 

เริ่มต้นการสอบ

 
     ผู้ฝึกพร้อมกับสุนัขมารายงานตัวใกล้จุดเริ่มต้นที่กรรมการ ผู้ฝึกต้องแจ้งให้กรรมการทราบว่า เวลาสุนัขเจอ (พบ) สิ่งของแล้วสุนัขจะทำอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น จะคาบของขึ้นมา หรือใช้สัญญาณอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่า เจอสิ่งของแล้ว เช่น สุนัขนั่ง หรือสุนัขหมอบ หรือเห่า ฯลฯ
     ก่อนและระหว่างการสะกดรอยจะต้องไม่มีการกดดันทางจิตใจต่อสุนัข เมื่อกรรมการให้สัญญาณ ผู้ฝึกจะต้องนำสุนัขไปยังจุดเริ่มต้นและสั่งให้สุนัข "หา"
 

สิ่งที่สุนัขควรทำขณะสะกดรอยค้นหา

 
  การค้นหามีระยะทางอย่างน้อย 300 ก้าว
มี 3 เส้นทาง , มีมุม 2 มุม ( 90 องศา )
สิ่งของสุนัขต้องทำการสะกดรอยค้นหา 2 ชิ้น
วางรอยแล้วต้องทิ้งกลิ่นไว้อย่างน้อย 20 นาที
ระยะเวลาการค้นหา 15 นาที
     1)ตามรอยด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ
     2)จมูกต้องต่ำตลอดระยะเวลาการตามรอย
     3)ตามกลิ่นอย่างกระตือรือร้นและตั้งใจ
 

     ผู้จูงจะตามสุนัขในระยะห่างประมาณ 10 เมตร ซึ่งเท่ากับความยาวของสายจูง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่สายจูงก็ต้องรักษาระยะห่าง 10 เมตรนี้เอาไว้ สายจูงจะหย่อนยานหน่อยก็ได้ แต่ผู้ฝึกต้องไม่ปล่อยสาย (ไม่ควรถึงขั้นลากกับพื้น) สุนัขต้องเข้ามุมอย่างแน่นอน และหลังจากเข้ามุมแล้วต้องกลับสู่ความเร็วปกติ เมื่อพบของชิ้นที่ 1 แล้ว สุนัขต้องบ่งชี้ว่าเจอสิ่งของแล้ว โดยการคาบของ หรือแสดงกิริยาว่า เจอแล้ว (ตามที่ผู้จูงแจ้งกรรมการไว้ก่อนเริ่ม) ในกรณีที่สุนัขคาบของขึ้นมา สุนัขจะยืน นั่ง หรือนำของมาให้ผู้ฝึกก็ได้ การคาบของแล้วไปต่อ โดยที่ผู้จูงยังไม่ได้แสดงให้กรรมการเห็นหรือการหมอบแล้วค่อยคาบนั้นถือว่า เป็นข้อบกพร่อง ท่าทางที่ใช้บ่งชี้ว่า เจอของแล้วก็มี นั่ง, หมอบ, ยืน, หรือ 3 ท่านี้รวมกันแบบไหนก็ได้ (อย่างเช่น หยุดยืนก่อนแล้วค่อยนั่ง) เมื่อสุนัขค้นพบของชิ้นที่ 1 แล้ว ผู้จูงก็จะทิ้งสายจูงแล้วเข้าไปหาสุนัข จากนั้น ผู้จูงก็จะชูสิ่งของขึ้นเพื่อแสดงว่า สุนัขเจอสิ่งของแล้ว หลังจากนั้นผู้ฝึกก็จะหยิบสายจูงขึ้นมาใหม่ แล้วสั่งให้สุนัข "หา" สุนัขก็ควรจะทำการสะกดรอยต่อจนพบของชิ้นที่ 2 การสอบถึงจะสิ้นสุด เมื่อสิ้นสุดการสอบ สิ่งของที่สุนัขหาเจอจะต้องรายงานตัว และแสดงให้กรรมการรับทราบเมื่อการสอบสิ้นสุดลงแล้ว

 

การประเมินและให้คะแนน

 
   
1.

 
ความเร็วไม่ใช่ปัจจัยในการประเมิน และให้คะแนน ตราบใดที่การสะกดรอยนั้นทำด้วยความตั้งใจ มั่นคง และน่าเชื่อถือ สุนัขควรจะแสดงท่าทางความกระตือรือร้นในแง่บวก ต่อการทำงานค้นหา
   
2.
 
ความกระตือรือร้นอย่างเกินเหตุ (exuberance) นั้นไม่นับว่า ผิด ตราบใดที่ยังอยู่ในเส้นทางสะกดรอย
   
3. 
ความไม่ตั้งใจ, จมูกสูง, การขับถ่ายหรือปัสสาวะ, การวนที่มุม, กระตุ้นอย่างต่อเนื่อง, การใช้สายจูง หรือเสียงเพื่อช่วยสุนัขในขณะสะกดรอย หรือเมื่อเจอสิ่งของ, การหยิบสิ่งของ หรือแสดงกิริยาการค้นพบอย่างผิดท่าน ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นถือว่า เป็นข้อบกพร่อง และคะแนนจะถูกตัดตามความเหมาะสม
   
4.
 
ถ้าสุนัขออกจากเส้นทาง   เกินความยาวของสายจูง    (ประมาณ 10 เมตร) กรรมการจะระงับการสอบ แล้วประกาศว่า สุนัขไม่ผ่าน
   

5.
 
ถ้าครบกำหนดเวลา 15 นาทีแล้ว สุนัขยังทำการสะกดรอยไม่เสร็จ กรรมการจะประกาศการสอบสิ้นสุดแล้ว และประเมินการสะกดรอยของสุนัข (จากตอนเริ่มจนถึงตอนที่กรรมการประกาศยุติการสอบ)
   
6.
 
ถ้าสุนัขทั้งแสดงกิริยาว่า เจอของแล้วคาบสิ่งของขึ้นมาถือว่า ผิด (ต้องแสดงท่าทางว่าเจอของ ไม่ก็คาบของขึ้นมา อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ห้ามทำทั้ง 2 อย่างพร้อมกัน)
   
7. อนุญาตให้สุนัข คาบ/หยิบ ของที่ได้แจ้งกรรมการเอาไว้ก่อนแล้ว ก่อนเริ่มการสอบ ถ้าสุนัขทำการคาบ หรือกิริยาอย่างอื่นที่ไม่ควร ก็ถือว่าผิด
   
8.
 
การแบ่งคะแนน  สำหรับการยึดอยู่กับเส้นทางสะกดรอยของสุนัขนั้น  จะพิจารณาจากความยาวของแต่ละส่วน (เส้นทางที่ 1  2  3) และระดับความยากของแต่ละเส้นทางด้วย
   
9. กรรมการจะเป็นผู้ไตร่ตรองประเมิน การสะกดรอยของสุนัขและรวมคะแนน
   
10.
 
กรรมการสามารถ   ยุติการสอบได้ถ้าสุนัขนั้นอยู่ค้าง    ในจุดหนึ่งบนเส้นทางสะกดรอยนานเกินไป โดยไม่แสดงท่าทีว่าจะทำการสะกดรอยต่อ (ถึงแม้ว่า สุนัขจะยังอยู่ในเส้นทางก็ตาม
 
Back
หน้าหลัก
Next